Kontakt

SPOLOČNOSŤ

P-STEEL, s.r.o.

Žilinská 1   

040 11  Košice  

PREVÁDZKA

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Magnezitárska ul.

040 13 Košice


IČO: 45 360 286

IČ DPH: SK202 295 3812

Mobil: +421 905 900 388

email: prpsteel@gmail.com