Recyklácia

Spoločnosť P-STEEL s.r.o. poskytuje možnosť zhodnocovania ostatných odpadov procesom:

  • skladovanie a separácia odpadov s následným zhodnotením  – R12, R13.
  • drvenie odpadov  – R12,
recyklacia