Likvidácia odpadov

Poskytovanie služieb spoločnosťou P-STEEL s.r.o. v oblasti odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k zákazníkom v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Spoločnosť má povolenie na nakladanie s ostatnými odpadmi.

Prevádzkujeme zariadenia:

  • na zhodnocovanie ostatných odpadov  R12